Men vi sinh

  Men vi sinh là sản phẩm có chứa ba thành phần chính: Vi khuẩn có lợi (có thể dạng bào tử hoặc dạng sống), các enzyme ngoại bào và các dưỡng chất cần thiết duy trì sự sống của các vi sinh. Trong ba thành phần này thì vi khuẩn là thành phần mà người nuôi phải quan tâm nhất, vì nó có thể gây hại nếu như nhà sản xuất và người sử dụng không tuân thủ theo những quy định nghiêm ngặt của vi sinh.
  Đứng về mặt lý thuyết thì vi sinh được đưa vào quy trình nuôi cần tuân thủ theo các yêu cầu sau: Không gây bệnh cho tôm hoặc có thể gây bệnh cho tôm, không phải là loại sinh vật trong quá trình hoạt động gây ra các khí độc trong ao, nên chọn vi sinh có lợi và không gây bệnh như BacillusNitrifying bacteria. Thường là loại cần dưỡng khí, tăng trưởng tốt trong điều kiện ao nuôi và trong môi trường thay đổi lớn (như phải là loài rộng muối và chịu được điều kiện pH khắc nghiệt), có khả năng phân hủy các chất hữu cơ hoàn chỉnh không gây ra các sản phẩm trung gian gây độc cho vật nuôi, có khả năng giảm các độc tố gây hại trong hệ thống ao nuôi.
  Cuối cùng là chúng phải có khả năng hạn chế sự phát triển của các vi sinh vật gây bệnh khác như chúng cạnh tranh dinh dưỡng, chỗ ở làm cho vi sinh vật gây bệnh không thể phát triển quần đàn.
  Bên cạnh đó, vi khuẩn trong tự nhiên là sinh vật đơn bào tăng nhanh số lượng theo thời gian bằng cách phân chia tế bào. Vi sinh vật có nhiều nhóm và có nhiệm vụ khác nhau: có loại gây bệnh, có loại được làm thuốc trị bệnh và có loại được dùng để xử lý chất thải. Vi sinh vật được sử dụng rất nhiều và lâu dài tại các nước Âu, Mỹ và Canada. Ngành công nghiệp vi sinh đem lại rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống và kinh tế xã hội.
  Nếu theo nhu cầu dinh dưỡng và năng lượng chúng ta có thể chia vi sinh vật thành các nhóm như sau: 

Nhóm

Tên

Nguồn Carbon

Nguồn Thức ăn

Mẫu đại diện chủng loài

1

Chemautotrophs

Chất vô cơ

Chất vô cơ

Nitrifying bacteria

2

Chemoheterotrophs

Chất hữu cơ

Chất hữu cơ

Bacillus sp

3

Photoautotrophs

Chất vô cơ

Ánh sáng

Cyanobacteria

4

Photoheterotrophs

Chất hữu cơ

Ánh sáng

Purple non-sulfur bacteria

  Trong các nhóm này quan tâm nhất là hai nhóm đầu. Vi sinh vật ở nhóm đầu thường gọi là Nitrifying, nhóm này rất có lợi vì sẽ sử dụng NH3 làm thức ăn chuyển thành dạng NO3- là dạng không độc với động vật nuôi thủy sản, loại vi sinh vật này gọi là Nitrosomonas spNitrobacter sp.
  Vi sinh vật nhóm thứ hai là nhóm phải nhận ánh sáng làm năng lượng, và carbon hữu cơ làm thức ăn để phát triển giống loài là nhóm chính sử dụng để phân hủy nguồn thức ăn dư thừa trong ao nuôi thủy sản. Nhóm vi sinh này có khả năng tiết ra dịch tiêu hóa để phân hủy các Protein thành các chuỗi ngắn hơn, để hấp thụ và chuyển thành nguồn CO2 thoát ra ngoài mặt nước hoặc là nguyên liệu cho quá trình quang hợp.

Back to Top